Cumartesi, Ekim 1Gebze Enzyme Recognition Center
Shadow

Lisans Öğrencileri

Kader SARIBULAK

Ben Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 3.sınıf öğrencisi Kader Sarıbulak. Tübitak STAR programı kapsamında Doç. Dr. Barış Binay’ın yürütücülüğünde olan “Akut Lenfoblastik Lösemi Terapisi İçin Daha Etkin L- Asparaginaz Enzimi: Tasarım, in vitro Uygulama ve Yüksek Miktarda Üretim” projesine 2021 Aralıktan itibaren stajyer olarak dahil olmuş bulunmaktayım. Biyomühendislik dalı altında ilgilendiğim başlıca alanlar biyoinformatik ve biyoteknolojidir.

 

 

Zülal Eslem ARSLAN

Zulal Eslem, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik programında lisans eğitimine devam eden üçüncü sınıf öğrencisidir. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Topluluğu (GTU BIOS) kurucularındandır ve Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ayrıca Biyomühendislik Bölümü temsilci öğrencisidir. Üniversitedeki ilk senesinde Vision Biotechnology firmasında tanısal test kitlerinin geliştirilmesi konusunda gönüllü stajını tamamlamıştır. Devamında zorunlu stajını üç ay boyunca Kore’de Sungkyunkwan Üniversitesi Translational Bioscience Laboratuvarı’nda Prof. Joshua A. JACKMAN danışmanlığında “Lipid Bilayer ve Biyosensör Teknolojileri” üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek 2021 yılında tamamlamıştır. Son zamanlarda TÜBİTAK STAR – Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında GERC Lab’ta “Akut Lenfoblastik Lösemi Terapisi İçin Daha Etkin L- Asparaginaz Enzimi: Tasarım, in vitro Uygulama ve Yüksek Miktarda Üretim” başlıklı uluslararası desteklenen projede Doç. Dr. Barış BİNAY’ın danışmanlığında görev almaktadır.

Ceren ARSLANTAŞ

Ceren, Gebze Teknik Üniversitesi 3.sınıf Biyomühendislik öğrencisidir. Üniversitenin ilk döneminde Infınıtum IT şirketinde siber güvenlik alanında gönüllü staj yapmıştır. İnovaTİM kurumunda Kocaeli koordinatörlüğü yaparak lise öğrencilerine Arduino ve C dersleri vermiştir. Zorunlu stajını, Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Nadir DİZGE’nin laboratuvarında, biyoremediasyon alanında gerçekleştirdi. 2. Uluslararası Çevre Kongresi’nde 2 adet bildirisi bulunmaktadır. Çevre biyoteknolojisi alanında SCI indexli 1 adet makalesi bulunmaktadır. Enzim teknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji, çevre biyoteknolojisi ve membran prosesleri alanlarıyla ilgilenmektedir. GTU Çevre Müh. öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Cengiz YATMAZ’ın laboratuvarında, atıksu arıtımında fotokatalitik sistemlerin etkisi üzerine çalışmaktadır. Aynı zamanda Tübitak Star Bursiyeri olarak, Doç. Dr. Barış BİNAY danışmanlığında, GERC laboratuvarında “İndirgeyici Aminasyon Aktivitesi, Immobilize, Mutant L-Alanin Dehidrogenazlar Kulanarak Alpha-Keto Asitlerden Yapay Aminoasitlerin Tek Basamakta Eldesi” projesinde yer almaktadır.

Elif HIRKALI

Elif Hırkalı, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 4. sınıf öğrencisi. Marmara Üniversitesi GEMHAM ve GDA Laboratuvar Hizmetlerinde stajyer olarak çalıştı. Ayrıca Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Laboratuvarı ve Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Laboratuvarı’nda gözlemci öğrenciydim. Şu anda GERC Laboratuvarında “Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi için Daha Etkili L-Asparaginaz Enzim: Tasarım, In vitro Uygulama ve Yüksek Miktarda Üretim” adlı projede Doc. Dr Barış BİNAY danışmanlığında lisans bitirme tezi üzerine çalışıyor.

 

 

İlknur ELÇELİK

İlknur Elçelik, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde son sınıf öğrencisidir. İlk stajını 2020 yılında GERC Lab’de rekombinant enzim çalışmaları alanında, ikinci stajını ise 2021 yılında Exon Biyotek’in üretim bölümünde tamamladı. Biyoteknoloji, biyoproses, rekombinant protein üretimi alanlarıyla ilgilenmektedir. Şu anda “Akut Lenfoblastik Lösemi Terapisi İçin Daha Etkin L- Asparaginaz Enzimi: Tasarım, in vitro Uygulama ve Yüksek Miktarda Üretim” adlı projede Doc. Dr Barış BİNAY danışmanlığında lisans bitirme tezi üzerine çalışıyor.

 

 

Kübra AKDOĞAN

Kübra AKDOĞAN, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümü öğrencisidir. 2021 yılında Tübitak 2247 – C Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamıyla GERC Laboratuvarı’nda aktif olarak araştırma çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Dr. Barış BİNAY danışmanlığında “İndirgeyici Aminasyon Aktivitesi Arttırılmış, Immobilize, Mutant L-Alanin Dehidrogenazlar Kullanarak Alpha-Keto Asitlerden Yapay Aminoasitlerin Tek Basamakta Eldesi” adlı projede, GERC Laboratuvarında doktora yapmakta olan Ğarip DEMİR ile çalışmalarımı sürdürmektedir.

 

Aleyna Nur KOÇYİĞİT

 Aleyna Nur Koçyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü son sınıf öğrencisidir. 2020 yılında GERC laboratuvarında enzim mühendisliği alanında stajyer olarak çalıştı. Enzim mühendisliği ve rekombinat enzim üretimi alanları ile ilgilenmektedir. Lisans tezini 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında “Laboratuvar ölçeğinde Exo-Polygalacturonase enziminin Pichia pastoris ifade sistemlerinde aktif halde üretimi için sıcaklık optimizasyonu” adlı projede Doc. Dr. Barış BİNAY danışmanlığında yapmaktadır. 

 

 

Muhammet Fatih TOPÇU

Muhammet Fatih Topçu Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü son sınıf öğrencisidir. 2020 yılında ilk zorunlu stajını GERC Lab’da rekombinant enzim çalışmaları alanında yaptı. İkinci stajını ise kimya alanında Reform Pharma A.Ş’de tamamladı. 2022 Şubat ayından beri Endüstriyel Uygulamalar dersi kapsamında Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş.’de AR-GE departmanında uzun dönem staj yapmaktadır. Lisans tezini 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında Exo-Polygalacturonase enziminin Piciha Pastoris ifade sistemlerinde üretimi üzerine Doktor Barış Binay danışmanlığında yapmaktadır.

 

Melisa Aslı KIRCA

Melisa Aslı KIRCA, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Biyomühendislik son sınıf öğrencisidir. Enzim mühendisliği ve endüstriyel mikrobiyoloji konularına ilgi duymakta ve araştırmalarını bu alanlarda yapmaktadır. Lisans eğitimi boyunca üç staj yaptı. İlk stajını Alzheimer hastalığı için in-vivo çalışamlar yapan bir laboratuvarda, ikincisini GERC laboratuvarında biyokimya stajı olarak ve son olarak da biyoproses alanında çalışan ve bakteriyel PHB üreten şirketin Ar-Ge departmanında yaptı. Şu anda mezuniyet tezi için GERC laboratuvarında çalışmaktadır. Tezin konusu “Laboratuvar ölçeğinde Pichia pastoris ekspresyon sistemlerinde Exo-Polygalakturonase enziminin aktif üretimi için sıcaklık optimizasyonu”dur. Bitirme tezi TÜBİTAK 2209A tarafından desteklenmekte ve Barış BİNAY danışmanlığında yürütülmektedir.

 

Kasım Kağan KOCA

Kasım, lisans eğitimini Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde okuyor. 2018 yılında GETM laboratuvarında rekombinant enzim çalışmaları alanında, Şebnem Essiz laboratuvarında 2020 yılında moleküler yerleştirme ve biyoinformatik çalışmaları alanında stajyer olarak çalıştı. Rekombinant enzim üretimi, endüstriyel biyoteknoloji ve moleküler yerleştirme ile ilgileniyor. Halen GETM Lab’da Dr. Barış BİNAY danışmanlığında bitirme projesi için çalışmaktadır.

 

 

Atam Noyan ERÇETİN

Noyan, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde son sınıf öğrencisi. Protein mühendisliği ve endüstriyel biyoteknoloji ile ilgileniyor. 2019’da GETM Lab’a stajyer olarak çalışmaya başladı ve o zamandan beri GETM Lab’daki araştırma çalışmalarına aktif olarak katılıyor. Halen Dr. Barış BİNAY yönetiminde “Laccase Production from Recombinant Pichia pastoris by Using of Waste Carbon Sources in Cultivation” başlıklı bitirme projesi üzerinde çalışmaktadır.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux